Epohlednice (eoznámení, epozvánky, enovoročenky pro zasílání emailem) podmínky užití (licence):

Epohlednice můžete rozesílat na neomezený počet mailových adres.
Enovoročenku můžete rozesílat vždy jen jednu sezonu - od zakoupení až do konce ledna následujícího roku.
Epohlednici není dovoleno tisknout - vyjma 1 kopie pro archivační účely, ani jinak dál šířit.
Do epohlednice nelze zasahovat, nijak jí upravovat či měnit.
Součástí motivů každé epohlednice je adresa webových stránek prodávajícího, kterou nelze odstranit.

Po odsouhlašené korektuře a zaplacení ode mě dostanete email s obrázkem ve formátu jpg, který bude vložený do těla zprávy (stejně jako náhled při korektuře) + epohlednici přikládám i jako přílohu.
Obrázek vložený do těla zprávy se příjemcům zobrazí v těle zprávy nebo jako příloha, podle jejich vlastního nastavení pro příjem zpráv.
Záleží, ale i na tom, odkud email rozesíláte. Většina freemailu obrázek v těle zprávy nepodporuje (sem nespadá gmail, kde toto není problém). Doporučuji proto předem vyzkoušet, či nechat v emailu jako pojistku i přílohu, případně zasílat jen přílohu.
Obsah rozesílaného emailu si tedy můžete sami upravit dle svého uvážení, taky dodáním dalšího textu, antispamovou zmínkou (např. firemní enovoročenky mohou být považovány za obchodní sdělení).

Nedodanou a uhrazenou e-pohlednici reklamujte prosím nejpozději do týdne ode dne, kdy Vám měla být dle domluvy u korektury zaslána. Po uplynutí této doby považuji e-pohlednici za doručenou.

Za obsah emailu rozesílaného odběratelem nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Náhled při korektuře je ve stejné velikosti a kvalitě jako bude výsledná epohlednice. Obsahuje navíc vodoznak (šikmý nápis "kontrolní náhled" přes obrázek), který na finální epohlednici nebude. Adresa mých webových stránek (www.pozvankydoschranky.cz) je součástí i finální epohlednice.

Velikost elektronicky zasílaných motivů je omezena pouze do rozlišení 1000 x 1000 pixelů.


Autorské právo:
Poskytnutím grafického motivu epohlednice
podle těchto obchodních podmínek nepřechází na nabyvatele grafického motivu žádné vlastnické nebo autorské právo k poskytnutému materiálu. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem poskytnutého grafického motivu, může však grafický motiv využívat dle podmínek uvedených v tomto ujednání.
Grafický motiv je poskytnut k užití vždy jen plátci a neumožňuje zákazníkovi ho dál prodávat, darovat či poskytovat k užití třetím osobám.
Grafika, texty, obrázky a fotografie umístěné na těchto stránkách jsou (pokud není uvedeno jinak) - mým osobním vlastnictvím a podléhají autorskému právu.