Celou stránku vložíte do emailu postupem: ctrl+A (vše vyberete) ctrl+C (zkopírujte) v emailu ctrl+V (vložíte)
Údaje o zboží vyplňte dle uvážení a potřeby, nepotřebné nevyplňujte nebo vymažte.
Objednáváte-li více druhů stejného zboží, tak si příslušné kolonky nakopírujte.
Email odešlete na: atelier@schottnerova.cz.

Zaslanou objednávku beru jako souhlas se zněním obchodních podmínek.

Odběratel (vyplňte prosím minimálně všechny údaje o odběrateli označené tučně)
Titul:
Jméno:
Příjmení:
Fakturační adresa (ulice, číslo, PSČ, obec):
Dodací adresa (vyplňujte pouze liší-li se od fakturační):
Email:
Telefon:
Zboží bude doručeno jako - (vyberte 1 možnost):

Zboží bude zaplaceno - (vyberte 1 možnost):


Svatební oznámení
Číslo/název:
Počet kusů (tisků):
Objednávám i eoznámení pro zasílání emailem: ano - ne (vyberte)
Jméno nevěsty:
Jméno ženicha:
Motto na svatební oznámení:
Adresa nevěsty, adresa ženicha (nebo společná):
Text na svatební oznámení včetně data a místa konání:


Pozvánky ke stolu
Číslo/název:
Počet kusů (tisků):
Text pozvánek:


Jmenovky s personalizací
Číslo/název:
Počet kusů (tisků):
Jména:


Jmenovky prázdné
Číslo/název:
Počet kusů (tisků):


Další zboží
Číslo/název:
Počet kusů (tisků):
Text:


Informace, dotazy, upřesnění: