Pozvánky do schránky | svatební oznámení, narozeninové pozvánky

Aktuality
Od září (2022) už běží eshop naplno!

Obchodní podmínky

Základní ustanovení
Ceny zboží, obsah dodávky a podmínky užití
Termíny korektur, zhotovení a odeslání zboží
Doručení a platba za zboží
Další ujednání

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy - objednávky, uzavírané mezi prodávajícím:

Pavlína Schottnerová
Vyhlídalova 257/13
713 00 Ostrava-Heřmanice
tel: 605 710 102
email: atelier@schottnerova.cz
IČ: 60765780

Nejsem plátce DPH.

Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy.

a kupujícím (spotřebitel, podnikatel) prostřednictvím objednávky odeslané z objednávkového formuláře na stránkách (www.pozvankydoschranky.cz) prodávajícího nebo zaslané emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: atelier@schottnerova.cz.

Kupující souhlasí s tím, že se smlouva uzavírá s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto prostředků (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Objednávka musí obsahovat alespoň:
a) objednává-li spotřebitel: jméno a příjmení, fakturační adresu, případně i dodací adresu, liší-li se od fakturační, email a tel. číslo
objednává-li podnikatel (firma): jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za objednavatele, fakturační adresu, případně i dodací, liší-li se od fakturační, email, tel. číslo a IČ.
Za správnost těchto údajů ručí odběratel.
b) specifikace druhu požadovaného zboží a jeho množství
c) způsob platby
Zboží bude doručeno doporučeně Českou poštou.

Nebude-li objednávka obsahovat všechny potřebné informace nebo bude nejasná, vyzvu objednatele k jejímu doplnění. Objednávka bude přijata až po doplnění všech požadovaných údajů.

Kupující spotřebitel - je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatel je kupující, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávajícímu to dá najevo tím, v rámci fakturačních údajů uvede své IČ.

Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Poskytování služeb a prodej zboží prodávajícím je omezeno územím České republiky. Adresa odběratele i místo dodání se vždy musí nacházet na území ČR. Telefon ČR, platba za zboží v CZK. Do zahraničí zboží neodesílám ani neposkytuji služby.

Po odeslání objednávky dostanete:

  • Kopii objednávky na svůj email, kopie je zasílána automaticky systémem.
  • V řádu hodin, nejpozději následující pracovní den Vám potvrdím emailem přijetí objednávky a sdělím Vám, kdy můžete očekávat korekturu (tisky), respektive rekapitulaci ceny (zboží bez úprav).
  • Následně, v termínu, který jsem uvedla, odesílám elektronicky potvrzení (e-mail) označené jako "potvrzení objednávky - REKAPITULACE" či "potvrzení objednávky - KOREKTURA", kdy si se zákazníkem potvrdíme obsah objednávky, zejména druh zboží, grafickou a textovou korekturu, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín odeslání.
    Součástí tohoto potvrzení je i kontrola vstupních dat kupujícího.

Potvrzení objednávky - REKAPITULACE je zasíláno pokud si objednáte zboží bez úprav
Potvrzení objednávky - KOREKTURA je zasíláno pokud jste si objednali zboží s textovými a grafickými úpravami

Okamžikem potvrzení a bezvýhradním schválením "potvrzení objednávky - KOREKTURY", respektive "potvrzení objednávky - REKAPITULACE" kupujícím je uzavřena kupní smlouva a objednávka se stává pro obě strany závaznou.

Schválení korektury či rekapitulace s výhradami či dodatkem není schválením korektury či rekapitulace.

Smlouva se uzavírá jen s využitím elektronické pošty a umožňuje uložení dat. Prodávajícím je archivována jen za účelem jejího úspěšného splnění.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit na internetu za účelem vlastní prezentace všechny grafické návrhy i fotky prodaného zboží.

Ceny zboží, obsah dodávky a podmínky užití

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webu www.pozvakydoschranky.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.


Zboží bez úprav
(kalendáře, diáře, jmenovky a pozvánky bez dotisku, plakáty s obrázky ad.)
U zboží je vždy zobrazena cena. Zboží odesílám až po schválené rekapitulaci.
K ceně zboží se započítává ještě dopravné a balné.


Tištěné zboží s úpravami
(svatební oznámení, pozvánky, novoročenky ze šablon s úpravami ad.)
Cena je vždy za zobrazenou a popsanou verzi vzoru včetně popsaných úprav. Připočítávájí-li se k ceně zboží ještě příplatky za úpravu, je to u zboží uvedeno.
Pokud budete požadovat jiné změny než jsou uvedené v popisu ke zboží (velikost, papír, barvy, texty mimo uvedené verze atd.), dojde ke změně ceny.
Dle níže uvedených termínů obdržíte korekturu s náhledem upravené pozvánky (oznámení, novoročenky) s Vašimi daty. Schválený grafický návrh je vytištěn a připraven k zaslání.
K ceně zboží se započítává ještě dopravné a balné.

Pokud existuje minimální množství zboží pro objednávku, je to v popisu u zboží uvedeno.


Epohlednice
(oznámení, pozvánky, novoročenky pro zasílání emailem)
Cena je vždy za zobrazenou a popsanou verzi vzoru včetně popsaných úprav.
Pokud budete požadovat jiné změny než jsou uvedené v popisu ke zboží (velikost, barvy, texty mimo uvedené verze atd.), dojde ke změně ceny.
Dle níže uvedených termínů obdržíte korekturu e-pohlednice.
Finální epohlednice je zasíláná ve stejném formátu a stejným způsobem jako ta u korektury. Pokud máte pochybnosti, zda Vám bude formát epohlednice a způsob rozesílání emailu vyhovovat, zkoušku odeslání provádějte již s korekturovanou verzí.
Po zaslání finální verze je již minimální prostor pro nápravu.

Čtěte podmínky užití epohlednice.


Autorské právo:
Poskytnutím grafického motivu epohlednice
podle těchto obchodních podmínek nepřechází na nabyvatele grafického motivu žádné vlastnické nebo autorské právo k poskytnutému materiálu. Zákazník se zakoupením nestává vlastníkem poskytnutého grafického motivu, může však grafický motiv využívat dle podmínek uvedených v tomto ujednání.
Grafický motiv je poskytnut k užití vždy jen plátci a neumožňuje zákazníkovi ho dál prodávat, darovat či poskytovat k užití třetím osobám.
Grafika, texty, obrázky a fotografie umístěné na těchto stránkách jsou (pokud není uvedeno jinak) - mým osobním vlastnictvím a podléhají autorskému právu.


Úpravy na přání zákazníka
V případě, že kupující dodává vlastní data (texty, fotografie ap.) k zapracování do objednané grafiky, případně vlastní podklady pro tisk, předpokládá se, že má ošetřena autorská práva k těmto materiálům. Za jejich případné porušení je odpovědný objednatel.


Termíny korektur, zhotovení a odeslání zboží

Všechno zboží (mimo to, u kterého je uvedeno skladem) vyrábím, až na základě objednávky.
Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, platí tyto termíny:

Zboží odesílám po schválení rekapitulace, respektive po schválení korektury a souhlasu s tiskem.
(U plateb převodem se počítá až po připsání částky na můj účet.)

  • jednopoložkové objednávky - do 5 pracovních dnů po dni schválení...
  • vícepoložkové objednávky - do 10 pracovních dnů po dni schválení...
  • finální e-pohlednice - do 3. pracovního dne po dni schválení...

Korektury a rekapitulace
zasílám do 4. pracovního dne po dni obdržení objednávky, konkrétněji sdělím při potvrzení objednávky. Rekapitulace většinou odesílám do 2. pracovního dne.

V případě objednávky zboží s úpravou na přání platí individuální termíny, které si domluvíme se zákazníkem v emailové komunikaci.

Expresní zpracování s doručením EMS (pouze je-li aktuálně nabízeno v objednávkovém formuláři) - ceník zde.
Zrychleně lze vyřídit pouze jednopoložkové objednávky zboží, u kterého to popis dovoluje, respektive není v popisu uvedeno nelze dodat expresně.
Korektura do 2 pracovních dnů po dni přijetí objednávky, odeslání zboží do 2 pracovních dnů po dni schválení korektury.
(U plateb převodem se počítá až po připsání částky na můj účet.)
U této služby se zboží odesílá Českou poštou jako EMS (je již v ceně). Expresní zpracování nelze kombinovat s jiným způsobem doručení.

Všechny termíny se počítají od následujícího pracovního dne.
Den objednávky a den schválení korektury je počítán jako nultý den.

Aktuální termíny pro vyřízení objednávek
(Výše uvedené termíny obchodních podmínek dodržuji vždy, aktuální termíny jsou přesnější a reagují na mou momentální vytíženost.)

Doručení a platba za zboží

Balíčky odesílám Českou poštou. Ceník doručení je zde

Osobní odběr není možný.

Tištěné zboží můžete zaplatit:

a) převodem z účtu předem dle zaslaných dispozic
(u zboží bez úprav zasílám platební dispozice rovnou v emailu s rekapitulací,
u zboží s úpravami zasílám zvlášť po schválené korektuře)

b) dobírkou - hotově doručovateli při převzetí zboží (přičítá se poplatek)

Faktury vystavuji ke každé platbě a není-li domluveno se zákazníkem jinak, vkládám do balíčku.


Eletronické pohlednice (svatební oznámení, novoročenky, pozvánky pro zasílání elektronickou poštou)

platíte předem na účet - dispozice zasílám v e-mailu po schválené korektuře.
Po připsání částky na můj účet odesílám finální soubor e-mailem. V samostatném e-mailu fakturu-doklad o zaplacení.


Číslo účtu: 2000247993/2010 (Fio banka)

Upozornění:
Prosím, platbu předem provádějte až po schválení finální korektury (a tím pádem i finální ceny) a na základě platebních instrukcí, které Vám dojdou emailem. Každá platba musí mít svůj variabilní symbol!

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Další ujednání

Odstoupení od smlouvy

1) Zboží bez úprav
Kupující spotřebitel (nevztahuje se na podnikatele) má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava-Heřmanice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího (atelier@schottnerova.cz).
Spotřebitel zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené.Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodejce hradí kupující.

2) Tištěné zboží, e-pohlednice s úpravami na zakázku.
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že (mimo jiné) dle ustanovení § 1837 odst. 1) písm. d) zákona Občanský zákoník, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Což jsou v tomto případě všechny pozvánky, svatební oznámení, přání, e-pohlednice atd. s úpravami na přání zákazníka.


Ochrana osobních údajů:

Informace o GDPR najdete zde.


Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy občanského zákoníku.

Mějte prosím na paměti, že obrázek na monitoru může vypadat trochu jinak, než vytištěný na papíře. Je to dáno rozdílným podáním barev. Případné odchylky tištěné verze od náhledových korektur nelze z tohoto důvodu reklamovat.

Nelze taky reklamovat gramatické a jiné textové chyby, které se vyskytly již na schválené korektuře, byť jsem je zavinila já, špatným přepisem dat z objednávky. Prosím tedy - projděte u korektury nejen grafický ale i textový obsah, abychom předešli zbytečnému nedorozumění.
Ráda bych byla, ale nejsem, neomylná.

Nedodanou a uhrazenou e-pohlednici reklamujte prosím nejpozději do týdne ode dne, kdy Vám měla být dle domluvy u korektury zaslána.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo (dle svého požadavku) na bezplatné odstranění vady (zpravidla novým tiskem zboží odpovídajícímu poslední schválené korektuře) nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
V případě, že výměna zboží ani oprava není možná, může kupující odstoupit od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Na prodávané zboží je poskytována záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době (24 měsíců) od převzetí zboží.

Reklamaci vyřizujte prosím písemně na e-mail: atelier@schottnerova.cz. Ve zprávě popište zjištěné vady a přiložte kopii (foto, scan) dokladu o zaplacení. Nebude-li domluveno jinak, zboží doručte zpět (ne na dobírku) na adresu:
Pavlína Schottnerová, Vyhlídalova 257/13, 713 00 Ostrava 13.
Vaši reklamaci se budu snažit vyřídit neprodleně.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 8. 2019
Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


nahoru